Τεχνολογία

Προκειμένου να δώσουμε τις καλύτερες λύσεις στους πελάτες μας, η ομάδα ανάπτυξης μας διερευνά και πειραματίζεται συνεχώς με νέα εργαλεία και μεθοδολογίες. Αυτές οι τεχνολογίες μας δίνουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε αποτελεσματικά και αποδοτικά προϊόντα που μπορούν να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες μιας διαρκώς μεταβαλλόμενης αγοράς. Δεσμευόμαστε να παραμένουμε στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας στον τομέα της τεχνολογίας και αναζητούμε συνεχώς μεθόδους για την ενίσχυση και τη βελτίωση της διαδικασίας ανάπτυξής μας.


 

Κύριοι τομείς

IoT
Προκειμένου να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να εξορύξουν σημαντικές πληροφορίες από τα δεδομένα τους, διαθέτουμε πληθώρα εμπειρίας στην χρήση συσκευών IoT και στην ανάπτυξη περίπλοκων οπτικοποιήσεων τους. Η ομάδα των προγραμματιστών μας μπορεί να δημιουργήσει προσαρμοσμένα συστήματα που διαχειρίζονται τεράστιους όγκους δεδομένων και προσφέρουν απλές, διαδραστικές απεικονίσεις που βοηθούν στη λήψη αποφάσεων για τους πελάτες μας ή τους πελάτες τους. Έχουμε τις δεξιότητες να κάνουμε το όραμά σας πραγματικότητα, είτε χρειάζεστε παρακολούθηση και έλεγχο των συσκευών IoT σας σε πραγματικό χρόνο είτε επιθυμείτε μια ενδιαφέρουσα ή/και εκπαιδευτική οπτικοποίηση των δεδομένων σας.


Μηχανική Μάθηση και Τεχνητή Νοημοσύνη
Η DRAXIS έχει μεγάλο ιστορικό σε ερευνητικά έργα, αξιοποιώντας τις γνώσεις μας για τη δημιουργία λύσεων αιχμής που προάγουν την πρόοδο σε διάφορους κλάδους. Η ομάδα μας διαθέτει εμπειρία στη δημιουργία λύσεων μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα εργαλείων και frameworks, από μοντέλα πρόβλεψης έως chatbots που μπορούν και επικοινωνούν με τους ανθρώπους.


Παρατήρηση Γης και Τηλεπισκόπηση
Εργαζόμαστε με δορυφορικές φωτογραφίες και δεδομένα τηλεπισκόπησης για να δημιουργήσουμε καινοτόμες περιβαλλοντικές ή γεωργικές λύσεις. Χρησιμοποιώντας ποικιλία, έχουμε αναπτύξει υπηρεσίες και διαδικτυακές εφαρμογές ή εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα, που αναλύουν και εμφανίζουν δεδομένα από δορυφόρους και άλλες πλατφόρμες τηλεπισκόπησης. Δίνουμε μεγάλη έμφαση σε ερευνητικές εφαρμογές των τεχνολογιών αυτ΄ών μέσω των οποίων μπορούμε να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να αντλήσουν νέες σημαντικές πληροφορίες από δεδομένα γεωσκόπησης.


 

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε

Η DRAXIS ειδικεύεται στην ανάπτυξη διακδικτυακών εργαλείων. Για να δημιουργήσουμε αξιόπιστες και επεκτάσιμες εφαρμογές, χρησιμοποιούμε Python με Django και PHP με το framework της Laravel. Το προσωπικό μας είναι επίσης εξειδικευμένο στην ανάπτυξη εφαρμογών GIS με χρ΄ήση GeoServer και άλλων εργαλείων.

Για να σχεδιάσουμε οπτικά ελκυστικές και φιλικές προς το χρήστη εφαρμογές, χρησιμοποιούμε Vue.js 3, Nuxt 3 και Vuetify.js ώστε να προσφέρουμε μια ομοιόμορφη και εξειδικευμένη εμφάνιση και αίσθηση. Επιπλέον με εργαλεία όπως το Figma, Tailwind και SCSS σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία της ομάδας μας, μας επιτρέπουν να παρέχουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πελατών μας.