Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων – ΗΜΑ

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων είναι μια ηλεκτρονική υπηρεσία (4ου επιπέδου), η οποία χρησιμοποιείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και έχει στόχο την ηλεκτρονική εγγραφή των υπόχρεων φορέων (Επιχειρήσεων και Οργανισμών) σε ένα ενιαίο ηλεκτρονικό μητρώο.

Παράλληλα το ΗΜΑ υποστηρίζει:

 

  • την καταχώριση των δραστηριοτήτων των υπόχρεων φορέων (Εγκαταστάσεις και δραστηριότητες Συλλογής-Μεταφοράς),
  • τη δήλωση των αποβλήτων που διαχειρίζονται και των αδειών που τα τεκμηριώνουν,
  • την υποβολή της Έκθεσης Αποβλήτων.

 

Πιο συγκεκριμένα στο ΗΜΑ καταχωρούνται ηλεκτρονικά στοιχεία για το είδος και την ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων, καθώς και για τη μέθοδο διαχείρισης που εφαρμόζεται από κάθε φορέα, με σκοπό να υπάρξει πλήρης αποτύπωση της παραγωγής και διακίνησης των αποβλήτων στην Ελλάδα. Επίσης, το ΗΜΑ δίνει τη δυνατότητα στις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές να επεξεργάζονται τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί στο πληροφοριακό σύστημα και να παράγουν αναφορές, οι οποίες εξοικονομούν χρόνο και πόρους και δίνουν τη δυνατότητα του αποτελεσματικότερου ελέγχου και παρακολούθησης.