WaysTUP!

Value chains for disruptive transformation of urban biowaste into biobased products in the city context.

Το WaysTUP! αποσκοπεί στην καθιέρωση νέων αλυσίδων αξίας για την αξιοποίηση των αστικών βιοαποβλήτων, στοχεύοντας στην παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας συμπεριλαμβανομένων και των συστατικών τροφίμων και ζωοτροφών, μέσω μιας προσέγγισης που περιλαμβάνει τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών, σε συμφωνία με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Στο έργο θα γίνει επιδεικτική παρουσίαση νέων μεθόδων μετατροπής των αστικών βιοποβλήτων σε νέα προϊόντα μέσα από οκτώ πιλοτικά. Τέτοιες πρώτες ύλες είναι τα απόβλητα από την επεξεργασία ψαριών και κρεάτων, τα βιοαπόβλητα που έχουν προκύψει ύστερα από διαλογή στην πηγή, τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια, απόβλητα με υψηλή συγκέντρωση σε κυτταρίνη που προέρχονται από την προεπεξεργασία των μονάδων επεξεργασίας αστικών λυμάτων, και η ιλύς που προκύπτει από τις μονάδες επεξεργασίας λυμάτων.

Η υλοποίηση των πιλοτικών εφαρμογών θα πραγματοποιηθεί σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις, όπως η Βαλένθια, το Λονδίνο, το Αλικάντε, η Πράγα, η Αθήνα, η Λ’ Αλκούδια , το Τερνι και τα Χανιά. Επιπλέον, μέσω της υλοποίησης του έργου, αναμένεται να βελτιωθεί η τρέχουσα αντίληψη των πολιτών και των τοπικών κοινοτήτων για τα αστικά βιολογικά απόβλητα ως πρώτη ύλη και ως αξιοποιήσιμος πόρος και ταυτόχρονα αναμένεται να ενισχυθεί η αποδοχή των προϊόντων αστικών βιολογικών αποβλήτων από τους καταναλωτές. Επιπλέον, θα αναπτυχθούν νέα κερδοφόρα επιχειρηματικά μοντέλα και θα δοθούν οδηγίες στη δημόσια διοίκηση των πόλεων καθώς και στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ για την υιοθέτηση νέων μοντέλων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του έργο η DRAXIS έχει αναλάβει την Αποτίμηση Κύκλου Ζωής (AKZ/LCA) για τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο και την οικονομική αποτίμηση των νέων αλυσίδων αξίας από τα αστικά βιοαπόβλητα, τον προσδιορισμό των ορθών πρακτικών και των κύριων εμποδίων που σχετίζονται με την αξιοποίηση των αστικών βιοαποβλήτων, τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας των πιλοτικών και τέλος την χαρτογράφηση και ανάλυση του πλαισίου πολιτικής και νομοθεσίας για τη διαχείριση και επεξεργασία των βιοαποβλήτων.

Tο έργο έχει λάβει χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και καινοτομία Ορίζοντας 2020 με αριθμό συμβολαίου 818308