ΘΕΡΜΟΠΟΛΙΣ 2009

Το ερευνητικό πρόγραμμα ΘΕΡΜΟΠΟΛΙΣ 2009 στοχεύει σε μια σε βάθος μελέτη του φαινομένου της Αστικής Θερμικής Νησίδας της Αθήνας. Η ερευνητική εκστρατεία συνδυάζει τη συλλογή ποιοτικών δεδομένων βάση γεωγραφικών συντεταγμένων από υπερ-φασματικά όργανα, που συλλέγουν δεδομένα από αέρος (με πτήσεις αεροσκαφών), δεδομένα από δορυφόρους και μετρήσεις από όργανα στο έδαφος (από σταθερούς μετεωρολογικούς σταθμούς και κινητούς σταθμούς). Με τα δεδομένα αυτά χαρτογραφείται η Αθήνα και η κάθε μικρο-περιοχή της χαρακτηρίζεται βάση του ισοζυγίου της ακτινοβολίας και του ισοζυγίου των ενεργειακών ροών. Μελετήθηκε και το επιφανειακό φαινόμενο της Αστικής Θερμικής Νησίδας (θερμογραφικές απεικονίσεις της Αθήνας από την πολυφασματική κάμερα του αεροσκάφους και τα δορυφορικά δεδομένα), αλλά και το αντίστοιχο ατμοσφαιρικό φαινόμενο (γραφικές απεικονίσεις ισόθερμων καμπύλων, από τις επίγειες μετρήσεις).

Τα κύρια αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου από την ευρεία βάση δεδομένων συνοψίζονται στα εξής:

  • Ανάλυση των απαιτούμενων δεδομένων για τη μελλοντική δημιουργία ενός ανιχνευτή υπέρυθρης ακτινοβολίας προσαρμοσμένου σε δορυφόρο με ικανοποιητικό αριθμό διελεύσεων από περιοχές ενδιαφέροντος. Τα δορυφορικά αυτά στοιχεία στοχεύουν στο μέλλον να παρέχουν ικανοποιητική χωρική και χρονική κάλυψη των θερμοκρασιών επιφανείας στις Ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις.
  • Τελειοποίηση αλγορίθμων που να παρέχουν Θερμοκρασία Επιφάνειας και Αέρα για αστικές περιοχές και τη γειτονική ύπαιθρο με υψηλή χωρική ανάλυση (5 έως 90m), ώστε να είναι εφικτή η χωρική διακύμανση του φαινομένου της Αστικής Θερμικής Νησίδας στις μεγαλουπόλεις.
  • Ανάλυση όλων των πακέτων δεδομένων που θα προκύψουν από τις μετρήσεις εδάφους-αέρος-δορυφορικών στοιχείων για την ποιοτική εκτίμηση της συνεισφοράς του κάθε είδους μέτρησης στην εκτίμηση του φαινομένου της Αστικής Θερμικής Νησίδας.
  • Μελέτη του ενεργειακού ισοζυγίου της μεγαλούπολης για μια πιο αποτελεσματική ενεργειακή πολιτική.
  • Προβλέψεις επεισοδίων καύσωνα και προτάσεις δράσεων για την αντιμετώπισή τους

Το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA). Συντονιστής ήταν το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ενώ η DRAXIS συμμετείχε στο έργο ως υπεργολάβος.

Το έργο υλοποιήθηκε για τον Eυρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA)