Προώθηση της χρήσης ευρυζωνικών δικτύων πρόσβασης στο Νομό Χαλκιδικής

Σκοπός του Έργου ήταν η ανάπτυξη καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τους πολίτες αλλά και τους επισκέπτες του Νομού Χαλκιδικής σχετικά με θέματα Τουρισμού, Πολιτισμού αλλά και Επιχειρηματικότητας. Οι υπηρεσίες αυτές προωθήθηκαν μέσα από τη δημιουργία μιας σύγχρονης διαδικτυακής Θεματικής Πύλης , με τη χρήση ευρυζωνικών ασύρματων δικτύων.
Η DRAXIS ήταν υπεύθυνη τόσο για τη μελέτη εφαρμογής, την ανάπτυξη των εφαρμογών και της διαδικτυακής πύλης, όσο και για την εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου.

Το έργο υλοποιήθηκε για την Περιφέρεια Χαλκιδικής