Μελέτη ελέγχου ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα κράτη – μέλη του ΟΣΕΠ

Στόχος του έργου είναι να υποστηρίξει επιστημονικά την επιχειρησιακή παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας στα κράτη – μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ).

Οι κύριες δραστηριότητες που ανέλαβε η DRAXIS στο πλαίσιο του έργου είναι:

  • Η διερεύνηση της απαραίτητης υποδομής για τη λειτουργία ενός επιχειρησιακού κέντρου παρακολοούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας.
  • Η διερεύνηση των διαθέσιμων μετεωρολογικών και φωτοχημικών μοντέλων διασποράς.
  • Ο καθορισμός της βασικής αρχιτεκτονικής και λειτουργίας επιχειρισιακού κέντρου.
  • Η υλοποίηση μελέτης ανάλυσης κόστους.

Το έργο υλοποιήθηκε για τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου