Σύστημα Πλοήγησης & Ξενάγησης στο Δήμο Μετσόβου

Tο έργο αφορούσε την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος αυτόματης πλοήγησης και ξενάγησης στο Μέτσοβο. Εκμεταλλευόμενο τις λειτουργίες του δορυφορικού συστήματος GPS και τη χρήση κατάλληλων φορητών συσκευών, το σύστημα παρέχει – σε πραγματικό χρόνο – πολυγλωσσικό και πολυμεσικό περιεχόμενο διάφορων ενοτήτων στους επισκέπτες της περιοχής του Μετσόβου.

Μέσω του συστήματος οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα με τη χρήση αναλυτικών χαρτών να κινηθούν αυτόνομα στην περιοχή και να έχουν ολοκληρωμένη πληροφόρηση στη γλώσσα της αρεσκείας τους για κάθε ιστορικό χώρο, εκκλησιαστικό μνημείο, πλατεία, μνημείο και οποιοδήποτε άλλο αξιοθέατο για το οποίο επιθυμούν πληροφόρηση. Οι επισκέπτες μπορούν να κινούνται μεταξύ των διαφόρων σημείων και να «δημιουργούν» την προσωπική τους, μοναδική περιήγηση, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους.

Το έργο υλοποιήθηκε για τον Δήμο Μετσόβου