Συντήρηση Τηλεμετρικού Δικτύου Ελέγχου Ποιότητας Υδάτων

Η DRAXIS ολοκλήρωσε με επιτυχία δύο διαδοχικά έργα με τίτλο “Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου ποιότητας νερού και βελτιστοποίηση των ελαιοκαλλιεργειών με έλεγχο της δακοκτονίας με ΓΣΠ στο Νομό Καβάλας”. Τα έργα αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης που επικεντρώνεται σε δύο βασικούς τομείς, την ποιότητα των υδάτων και τη δακοκτονία. Ταυτόχρονα επικεντρώνεται στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος.

Το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης