FATIMA

Το έργο FATIMA εξετάζει την αποτελεσματική και αποδοτική παρακολούθηση και διαχείριση των γεωργικών πόρων με σκοπό την επίτευξη της βέλτιστης απόδοσης και ποιότητας των καλλιεργειών σε ένα βιώσιμο περιβάλλον. Καλύπτει τα δύο άκρα της παραγωγή τροφίμων, την γεωργία ακριβείας και την προοπτική μιας αειφόρου γεωργίας στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης γεωροπεριβαλλοντικής διαχείρισης. Στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων και νέων ικανοτήτων εκμετάλευσης που βοηθούν τον τομέα της εντατικής γεωργίας να βελτιστοποίησει την διαχείριση και χρήση των εξωτερικών είσροών (θρεπτικές ουσίες, νερό), με το όραμα της γεφύρωσης της αειφόρου καλλιέργειας παραγωγής και δίκαιης οικονομικής ανταγωνιστικότητας. Η ολοκληρωμένη στρατηγική του έργου καλύπτει πέντε διασυνδεδεμένα επίπεδα: ένα τεχνολογικό πακέτο (που βασίζεται στην ενσωμάτωση δορυφορικών δεδομένων και των ασύρματων δικτύων αισθητήρων σε ένα WebGIS), ένα πακέτο εργασιών πεδίου (με επιλογές για την βελτίωση του εδάφους και την διαχείριση εισροών), μια εργαλειοθήκη για συμμετοχικές διαδικασίες πολλαπλών εταίρων, ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο οικονομικής ανάλυσης, και ένα σετ ανάλυσης πολιτικής βάσμένο σε δείκτες και την προσέγγιση του οικολογικού αποτυπώματος. Το έργο FATIMA απευθύνεται και συνεργάζεται με κοινότητες χρηστών (γεωργοί, διαχειριστές, φορείς λήψης αποφάσεων στον τομέα της γεωργίας και της αγροβιομηχανίας) σε κλίμακες που κυμαίνονται από το αγρόκτημα, σε σχεδια άρδευσης ή υδροφόρου ορίζοντα έως και σε λεκάνες απορροής ποταμών.

Θα παρέχει στους χρήστες χάρτες απαιτήσεων νερού και λιπανσης (για να τροφοδοτήσουν γεωργικά μηχανήματα ακριβείας), την κατανάλωση νερού από τις καλλιεργειες και μια σειρά από άλλα προϊόντα για τη βιώσιμη διαχείριση των καλλιεργειών υποστηριζόμενη από το καινοτόμο πλαίσιο του αποτύπωματος νερού και ενέργειας. Όλες οι πληροφορίες θα ενσωματωθούν σε ένα συμμετοχικό, χωρικό on-line σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων. Οι πρωτοποριακές υπηρεσίες που προσφέρει το πρόγραμμα FATIMA λαμβάνουν υπόψην όλες τις οικονομικές, περιβαλλοντικές, τεχνικές, κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις με έναν ολοκληρωμένο τρόπο. Το έργο FATIMA υλοποιείται και αποδεικνύεται σε 7 πιλοτικές περιοχές αντιπροσωπευτικές των βασικών ευρωπαϊκών συστημάτων εντατικής καλλιεργειας στην Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα, την Τσεχία, την Αυστρία, τη Γαλλία και την Τουρκία.

Το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020 για την έρευνα και την καινοτομία με αριθμό συμβολαίου: 633945