Σύστημα Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Μελετών «ENIASS»

Το έργο ENIASS είχε στόχο τη δημιουργία ενός λογισμικού το οποίο αποτελεί βοηθητικό εργαλείο στην εκπόνηση των Περιβαλλοντικών Μελετών. Η εφαρμογή περιλαμβάνει περιβαλλοντικές πληροφορίες, όπως στοιχεία για την υφιστάμενη νομοθεσία, πληροφορίες σχετικά με τα απαραίτητα για τη μελέτη στοιχεία, κλπ. Το σύνολο των πληροφοριών παρέχεται μέσω ενός ειδικά προσαρμοσμένου πληροφοριακού συστήματος το οποίο αποτελεί μία κοινή ομογενοποιημένη πλατφόρμα διαχείρισης της πληροφορίας με στόχο την ευκολότερη πιστοποίηση, ανεύρεση, απόκτηση, επεξεργασία και προβολή των δεδομένων, έτσι ώστε να μειώνεται δραστικά ο χρόνος και το κόστος της εκπόνησης των Περιβαλλοντικών Μελετών.

Το τελικό προϊόν χρήσης είναι αφενός ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που λειτουργεί υποστηρικτικά στις διαδικασίες εκπόνησης περιβαλλοντικών μελετών των εταιριών και αφετέρου μία διαδικτυακή πύλη (portal) περιβαλλοντικού χαρακτήρα, που λειτουργεί σε συνδρομητική βάση και παρέχει στους χρήστες της την περιβαλλοντική πληροφορία που τους ενδιαφέρει.

Το έργο έχει χρηματοδοτηθεί από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας