ΕΔΗΕ

Ελληνικό Δίκτυο Ηλιακής Ενέργειας

Αντικείμενο του έργου ήταν ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος για την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο του διαθέσιμου ηλιακού δυναμικού στην Ελλάδα με μετρήσεις από επίγειους σταθμούς, εκτιμήσεις από δορυφορικές εικόνες και δεδομένα, και την παροχή προγνώσεων σε ορίζοντα 3 ημερών. Το σύστημα υποστηρίζεται από μια επικαιροποιημένη κλιματολογική μελέτη της ηλιακής ενέργειας για περίοδο περίπου 10 ετών από το 2002. Τα προϊόντα παρουσιάζονται στο διαδίκτυο σε σχεδόν πραγματικό χρόνο σε ιστοσελίδες προσβάσιμες από κάθε ενδιαφερόμενο.

Το έργο συνδυάζει για πρώτη φορά μετρήσεις της ηλιακής ενέργειας από ένα οργανωμένο δίκτυο σταθμών, με δορυφορικές εικόνες της νέφωσης, δορυφορικά δεδομένα των ατμοσφαιρικών αιωρημάτων και υπολογισμούς με μοντέλα, οδηγώντας στην παραγωγή χαρτών και γραφημάτων αποτύπωσης της ηλιακής ενέργειας πάνω από την Ελλάδα σε λεπτομερή χρονική και χωρική κλίμακα, καθώς και την καθημερινή ολιγοήμερη πρόγνωση των επιπέδων ηλιακής ενέργειας.

Το έργο έχει χρηματοδοτηθεί από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας