Ανάπτυξη εργαλείων ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης Θερμαϊκού κόλπου

Η DRAXIS , ως ανάδοχος του έργου ήταν υπεύθυνη για την μελέτη εγκατάστασης τηλεμετρικών σταθμών παρακολούθησης φυσικοχημικών παραμέτρων του θαλάσσιου περιβάλλοντος, στη δυτική παράκτια ζώνη του Θερμαϊκού κόλπου, η οποία περιλάμβανε:

1.Μελέτη σκοπιμότητας & στοχοθέτησης της Δράσης για την προμήθεια & εγκατάσταση τηλεμετρικών σταθμών.
2.Επιλογή θέσεων εγκατάστασης των τηλεμετρικών σταθμών & εναλλακτικών σεναρίων
3.Μελέτη εγκατάστασης
4.Προδιαγραφές πολυκριτηριακού εργαλείου επιλογής θέσεων εγκατάστασης

Το έργο έχει χρηματοδοτηθεί από τον φορέα διαχείρισης Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα