Δημιουργία GIS για τον Δήμο Ευόσμου

Σκοπός του έργου ήταν η δημιουργία ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών. Το σύστημα αυτό αποτελεί την υποδομή για την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εφαρμογών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του ιδίου έργου, καθώς και μελλοντικών εφαρμογών που θα καλύψουν ειδικές ανάγκες του Δήμου.

Τα λογισμικά και τα ψηφιακά δεδομένα εγκαταστάθηκαν και είναι διαχειρίσιμα και προσπελάσιμα μέσω εξοπλισμού υπολογιστών και δικτύων που ήδη διαθέτει ο Δήμος και επιπλέον εξοπλισμού (PDA, λογισμικού, εφαρμογών) που προμηθεύτηκε ο Δήμος στα πλαίσια υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου.

Το έργο υλοποιήθηκε για τον Δήμο Ευόσμου