Η εταιρεία

Η DRAXIS ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2000 και έχει στόχο την ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων περιβαλλοντικής τεχνολογίας και πληροφορικής και την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν περιβαλλοντικά θέματα. Με τη ματιά μας στραμμένη στην τεχνολογία και το περιβάλλον, ακολουθούμε τις εξελίξεις, ερμηνεύουμε τις ανάγκες της αγοράς και δημιουργούμε καινοτόμες ψηφιακές λύσεις για τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα τόσο σε εθνικό, όσο και σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο.

450
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
12
Εφαρμογές on air
28
Εργαλεία ICT για τον Δημόσιο Τομέα

Με οδηγό το πάθος μας για τη τεχνολογία χρησιμοποιούμε και συνδυάζουμε τεχνολογίες τηλεπισκόπησης, σύνθετους αλγορίθμους, GIS και στοιχεία από βάσεις δεδομένων για να δημιουργήσουμε πολυ-λειτουργικές πλατφόρμες και εφαρμογές κινητών συσκευών, εργαλεία λήψης αποφάσεων, πλατφόρμες crowdsourcing, συστήματα διαχείρισης ροής εργασιών και άλλες λογισμικές λύσεις. Οι λύσεις που αναπτύσσουμε εστιάζουν κυρίως στους παρακάτω τομείς:


 • Ηλεκτρονική διακυβέρνηση,
 • Ποιότητα του αέρα,
 • Μετεωρολογικές προβλέψεις,
 • Ενέργεια,
 • Διαχείριση αποβλήτων,
 • Αειφόρος γεωργία,
 • Κυκλική οικονομία.

Όλες οι παρεχόμενες λύσεις υποστηρίζονται από ένα ολοκληρωμένο συμβουλευτικό πλαίσιο, ώστε να διασφαλιστεί υψηλή απόδοση στη χρήση των φυσικών πόρων και να ενταχθούν επιτυχώς όλοι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες.


Επιπλέον, έχοντας πολυετή εμπειρία και παρουσία στο χώρο της περιβαλλοντικής συμβουλευτικής, εκπονούμε Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Μελέτες Ασφάλειας Μεγάλων Ατυχημάτων (SEVESO) και Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Δεδομένων, βοηθώντας τους πελάτες μας να επιτύχουν ουσιαστική βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων.


Το ανθρώπινο δυναμικό είναι το δυνατό μας στοιχείο. Έχουμε χτίσει μια πολυσύνθετη ομάδα από ικανούς επιστήμονες με επαγγελματική συνείδηση, που καλύπτει διάφορους τομείς και επιστημονικά πεδία, από Φυσικούς, Μηχανικούς, Γεωπόνους, Προγραμματιστές και Ειδικούς της Πληροφορικής. Αυτό που έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία για εμάς είναι ο ενθουσιασμός και η κατάρτιση όλων των μελών της ομάδας μας. Αυτά τους δίνουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν διάφορες προκλήσεις και να ανταποκρίνονται άμεσα στις συνεχείς μεταβολές του όλο και πιο απαιτητικού περιβάλλοντος της διεθνούς αγοράς.


Η εξέλιξη της εταιρείας μας βασίζεται στην έρευνα. Με την ομάδα των έμπειρων επιστημόνων μας επενδύουμε στην έρευνα για να είμαστε πάντα στην αιχμή των τελευταίων επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων. Επίσης, η ενεργή συμμετοχή μας σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά ερευνητικά προγράμματα δίνει τη δυνατότητα στη DRAXIS να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Περιβαλλοντική Πληροφορική

 • Συστήματα Λήψης Αποφάσεων
 • Μοντέλα Προσομοίωσης
 • Εφαρμογές για Κινητά
 • Πλατφόρμες Crowdsourcing

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 • Περιβαλλοντική Συμβουλευτική
 • Περιβαλλοντικές Μελέτες
 • Τεχνικές Μελέτες

Έρευνα & Ανάπτυξη

 • Ανάπτυξη Προϊόντων
 • Έργα Horizon 2020
 • Εθνικά Έργα