Το RECAP στην εκδήλωση “Digitising agriculture and food value chains”

Η εκδήλωση “Digitising agriculture and food value chains” διοργανώνεται την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017 στις Βρυξέλλες από το DG Agriculture and Rural development και το DG Research and innovation της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Μάχι Συμεωνίδου, Συντονίστρια του έργου θα συμμετέχει στη εκδήλωση, όπου και θα παρουσιάσει το έργο RECAP.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν πρωτοβουλίες στον τομέα ψηφιακών τεχνολογιών στον τομέα στον τομέα της διαχείρισης δεδομένων, οι οποίες βελτιστοποιούν διάφορες διαδικασίες στον αγροτικό τομέα και στον τομέα των τροφίμων.

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση μπορείτε να βρείτε στην παρακάτω ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/digitising-agriculture-and-food-value-chains, ενώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το RECAP μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου: https://www.recap-h2020.eu/