Παρουσίαση του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου σε ημερίδα του ΥΠΕΚΑ

Η DRAXIS ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΕ συμμετείχε στην ημερίδα “Το ΥΠΕΚΑ μετράει τις επιδόσεις του: Εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων – Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο” που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου με στόχο την προβολή των αποτελεσμάτων εφαρμογής του ν. 4014/2011 και την παρουσίαση του ηλεκτρονικού συστήματος περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της DRAXIS Δρ. Ευάγγελος Κοσμίδης παρουσίασε την πλατφόρμα του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου, ενώ παράλληλα διενεργήθηκε εργαστήρι επίδειξης του ΗΠΜ σε όλους τους ενδιαφερόμενους περισσότερα