Παρουσίαση του ENORASIS στο Workshop “New Earth Observation-assisted technologies for monitoring irrigated areas & water resources management”

Στα πλαίσια του Workshop “New Eatrh Observation – assisted technologies for monitoring irrigated areas and water resources management” που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 30/6/2014, η Δρ. Μάχη Συμεωνίδου παρουσίασε το ερευνητικό έργο ENORASIS.

Το έργο ENORASIS έχει στόχο τη βελτιστοποίηση της χρήσης νερού στη γεωργία με την χρήση δορυφορικών δεδομένων για την πρόγνωση καιρού και Δικτύου Ασύρματων Αισθητήρων για τις μετρήσεις πεδίου.