Νέο έργο του Ορίζοντα 2020 – agROBOfood

Νέο έργο του Ορίζοντα 2020 – agROBOfood

Από τον Ιούνιο 2019, το agROBOfood, έργο της ΕΕ ύψους 16 εκατ. ευρώ, χτίζει ένα Ευρωπαϊκό οικοσύστημα για την αποτελεσματική υιοθέτηση των ρομποτικών τεχνολογιών στον Ευρωπαϊκό γεωργικό κλάδο. Το agROBOfood επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό με σκοπό να κάνει τον Ευρωπαϊκό γεωργικό κλάδο αποτελεσματικότερο και πιο ανταγωνιστικό.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί είναι τεράστιες, καθώς γνωρίζουν πως πρέπει να αυξήσουν την παραγωγή τους και να βελτιώσουν την ποιότητα της, χρησιμοποιώντας λιγότερους πόρους, ώστε να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, ικανοποιώντας ταυτόχρονα τις απαιτήσεις των καταναλωτών. Το agROBOfood έχει ως στόχο την ανάδειξη της Ευρώπης σε βασικό προμηθευτή ασφαλών τροφίμων μεγιστοποιώντας το όφελος της επένδυσης από την Ε.Ε.

Πειράματα Καινοτομίας

Στο επίκεντρο του agROBOfood βρίσκονται τα Πειράματα Καινοτομίας, τα οποία οργανώνονται και ελέγχονται από Ψηφιακούς Κόμβους Καινοτομίας (Digital Innovation Hubs, DIHs). Τα αρχικά πειράματα που θα διεξαχθούν σε 7 περιφερειακά δίκτυα, θα παρουσιάσουν τις ρομποτικές καινοτομίες στον αγροδιατροφικό τομέα με τρόπο ο οποίος εξασφαλίζει την δυνατότητα αναπαραγωγής τους και ευρείας υιοθέτησης τους σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Παραδείγματα

Στο πλαίσιο του agROBOfood θα κατασκευαστεί ένα ρόμποτ το οποίο θα δουλεύει σε ένα θαλάμους ψύξης, με στόχο την προστασία των ανθρώπων από θερμοκρασίες υπό του μηδενός. Ένα άλλο από τα ρομότ που θα κατασκευαστούν θα συλλέγει φρούτα αυτόματα, τη σωστή χρονική στιγμή και με λιγότερο ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα χαμηλότερο κόστος παραγωγής και πόρων, ενώ θα λύνει ταυτόχρονα το πρόβλημα της έλλειψης διαθέσιμου εργατικού προσωπικού. Επιπλέον, θα κατασκευαστεί ένα ρομπότ – συλλέκτης αγγουριών, το οποίο θα μπορεί να αξιολογεί την ωριμότητα για τη συλλογή φρούτων και λαχανικών στα θερμοκήπια. Αυτά και άλλα πολλά πειράματα θα παρουσιαστούν τόσο από τους εταίρους της κοινοπραξίας, όσο και από εταιρείες οι οποίες θα συμμετάσχουν στις ανοιχτές προσκλήσεις για να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για τα πειράματα τους. Οι Ψηφιακοί Κόμβοι Καινοτομίας (Digital Innovation Hubs, DIHs) και οι συνδεδεμένοι ειδικοί θα υποστηρίξουν αυτά τα πειράματα καινοτομίας.

Ψηφιακοί Κόμβοι Καινοτομίας

Το agROBOfood συνδέει τον κόσμο της Ρομποτικής και Γεωργίας, της Έρευνας και Ανάπτυξης και της επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθιερώνοντας ένα βιώσιμο δίκτυο Ψηφιακών Κόμβων Καινοτομίας (Digital Innovation Hubs, DIHs). Αυτό θα επεκτείνει και θα δυναμώσει το τρέχον οικοσύστημα. Οι Ψηφιακοί Κόμβοι Καινοτομίας Καινοτομίας (Digital Innovation Hubs, DIHs) υποστηρίζουν τις εταιρείες στην ψηφιοποίηση, συνδέοντας ενδιαφερόμενα μέρη με διαφορετικά υπόβαθρα.

Το agROBOfood θα συνεργαστεί στενά με την ευρύτερη Ευρωπαϊκή κοινότητα ρομποτικής, εξασφαλίζοντας συνεργετικά αποτελέσματα με πρωτοβουλίες όπως το EU-Robotics. Αυτό θα μεγιστοποιήσει την επιστροφή των Ευρωπαϊκών επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών κεφαλαίων, στον ψηφιακό μετασχηματισμό των γεωργικών προϊόντων.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.