Νέο έργο Γεωπληροφορικής: Reclaim

H DRAXIS αναλαμβάνει την υλοποίηση της διαδικτυακής εφαρμογής χωρικής αποτύπωσης και ανάλυσης των αποτελεσμάτων του έργου: RECLAIM – LIFE12 ENV/GR/000427.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα του έργου.