Έναρξη του έργου e-shape

Έναρξη του έργου e-shape

6 ελληνικοί φορείς στο πρώτο, μεγαλεπίβολο πρόγραμμα Παρατήρησης της Γης της νεοσυσταθείσας Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας EuroGEOSS

Ένα νέο ευρωπαϊκό έργο του Ορίζοντα 2020 με τίτλο eshape (EuroGEOSS Showcases: Applications Powered by Europe) και στόχο τη θεμελίωση της υλοποίησης του «EuroGEOSS», της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας υποστήριξης του παγκόσμιου συστήματος Γεωπαρατήρησης GEOSS, ξεκίνησε με συντονιστή το Γαλλικό Ερευνητικό Ινστιτούτο ARMINES και με πολύ έντονη την παρουσία ελληνικών ερευνητικών κέντρων και φορέων.

Σε ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκής και όχι μόνο εμβέλειας, με τη συμμετοχή 54 οργανισμών από την Ευρώπη,  η Ελλάδα συμμετέχει με 6 φορείς: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, I-BEC Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος, Ακαδημία Αθηνών, ΕΚΕΤΑ – Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών , DRAXIS Τεχνολογίες Περιβάλλοντος Α.Ε &. Neuropublic S.A. Στο πλαίσιο του έργου, οι παραπάνω ελληνικοί φορείς μαζί με άλλους ευρωπαϊκούς φορείς έχουν αναλάβει τη διεκπεραίωση καινοτόμων εφαρμογών σε σημαντικούς ερευνητικούς τομείς όπως την επισιτιστική ασφάλεια και την αειφόρο γεωργία, την παρακολούθηση δεικτών που σχετίζονται με την υγεία (ρύποι), την ανανεώσιμη ενέργεια, την παρακολούθηση οικοσυστημάτων, τη διαχείριση υδάτινων πόρων, την αντιμετώπιση καταστροφών και την παρακολούθηση του κλίματος, προσβλέποντας παράλληλα στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων υπηρεσιών, σε βάθος χρόνου 4 ετών που είναι και η διάρκεια του έργου.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.