Η2020 RECAP PROJECT – Δεύτερη Συνάντηση Εταίρων του έργου RECAP

 

Ενισχύοντας την ΚΑΠ

Στις 3 και 4 Νοεμβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης η δεύτερη συνάντηση εταίρων του έργου RECAP. Διοργανωτής της συνάντησης ήταν ο τοπικός εταίρος του έργου ETAM A.E.

Οι εταίροι προέβησαν σε απολογισμό των πρώτων έξι μηνών του έργου και καλωσόρισαν τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής των οποίων η γνώση και η εμπειρία αναμένεται να ενισχύσει τα αποτελέσματα του έργου.

Το RECAP έχει ως στόχο να συνδυάσει ανοιχτά δορυφορικά δεδομένα σε μια μοντέρνα τεχνολογική πλατφόρμα και να παρέχει ένα εργαλείο για όλους όσους ασχολούνται με τους κανόνες της «πολλαπλής συμμόρφωσης».

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (“RECAP H2020 Project” on Facebook, Twitter and LinkedIn) και επισκεφθείτε τη σελίδας μας www.recap-h2020.eu.