Το έργο ENORASIS στην επίσημη σελίδα του Horizon2020

Το έργο ΕΝΟΡΑΣΙΣ αναφέρεται στην επίσημη σελίδα του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα Horizon2020 ως μία επιτυχημένη περίπτωση έργου που διεξήχθη στα πλαίσια του 7ου χρηματοδοτικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, FP7.

Συγκεκριμένα, τονίζεται το γεγονός ότι η τεχνολογία του έργου ΕΝΟΡΑΣΙΣ επιτρέπει στους γεωργούς να εξοικονομήσουν χρόνο, κόπο και αποθέματα νερού, καθώς και να επιτύχουν τη βέλτιστη δυνατή απόδοση των καλλιεργειών τους.

Για να επισκεφθείτε το σχετικό άρθρο πατήστε εδώ.