Το έργο eEnviPer στην επίσημη σελίδα της Ψηφιακής Ατζέντας για την Ευρώπη

Η εκμετάλλευση της εμπορικής συνέχειας του έργου eEnviPer από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων – ΣΕΠΑΝ παρουσιάστηκε στην επίσημη σελίδα της πρωτοβουλίας ‘Ψηφιακή Ατζέντα για την Ευρώπη».

περισσότερα