Επαινος της E.C. για το έργο LIFE ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΡΑΧΜΗ ΙΙ

Επαινος της E.C. για το έργο LIFE ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΡΑΧΜΗ ΙΙ

Το ολοκληρωμένο έργο  ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΡΑΧΜΗ ΙΙ , στο οποίο συμμετείχε η DRAXIS ως εταίρος, συμπεριλήφθηκε στα οχτώ Καλά Παραδείγματα ιστοσελίδας έργου του προγράμματος LIFE της E.C. H DRAXIS ήταν υπεύθυνη για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των λειτουργιών της διαδικτυακής αυτής πύλης.