Δελτίο Τύπου του Ευρωπαϊκού έργου “Exhaustion”

Παρακολούθηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και της αυξημένης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία του ανθρώπου

Οι αυξημένες θερμοκρασίες και τα κύματα καύσωνα που παρατηρούνται στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια λόγω της κλιματικής αλλαγής, σε συνδυασμό με την ατμοσφαιρική ρύπανση, αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης προβλημάτων υγείας και είναι δυνατό να προκαλέσουν καρδιαγγειακά και αναπνευστικά προβλήματα. Αυτό είναι το πρόβλημα που πραγματεύεται το EXHAUSTION, ένα νέο ερευνητικό έργο χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ.

Όπως έχει αποδειχθεί, η υψηλή εξωτερική θερμοκρασία αυξάνει τα ποσοστά νοσηλείας, και προκαλεί/επιδεινώνει διάφορες ασθένειες, κυρίως αυτές που σχετίζονται με τις καρδιο-αναπνευστικές παθήσεις. Από την άλλη, σε ότι αφορά την ατμοσφαιρική ρύπανση, τα λεπτά αιωρούμενα σωματίδια (ΡΜ2.5) και το όζον (Ο3) είναι δύο από τους κύριους ρύπους που απειλούν την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών.

Πιο συγκεκριμένα, η άνοδος των επιπέδων ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τα σωματίδια PM2.5 αυξάνεται σημαντικά κατά τη διάρκεια περιόδων με υψηλές θερμοκρασίες και μειωμένες βροχοπτώσεις, όπου ο κίνδυνος ανάπτυξης πυρκαγιών είναι υψηλός. Tα τελευταία χρόνια, ειδικά στη Νότια Ευρώπη, έχουν αναπτυχθεί κλιματικά μοντέλα, τα οποία προβλέπουν τον αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών. Επιπλέον, υψηλά επίπεδα όζοντος έχουν παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια κυμάτων καύσωνα, ενώ προβλέπεται ότι η κλιματική αλλαγή θα οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση των επιπέδων του όζοντος κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

– Στις μέρες μας η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί το περιβαλλοντικό πρόβλημα που συνδέεται με τα υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας στην Ευρώπη. Ένα θερμότερο κλίμα είναι δυνατό να οδηγήσει σε επιπλέον αύξηση των επιπέδων ατμοσφαιρικής ρύπανσης, υποσκάπτοντας τις τρέχουσες πολιτικές μείωσης των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι το όζον (Ο3) στην επιφάνεια της γης και τα λεπτά αιωρούμενα σωματίδια (PM2.5) αυξάνονται σε ρυπασμένες περιοχές όταν αυξάνεται η θερμοκρασία του αέρα, ακόμα και όταν οι ίδιες οι εκπομπές τους μειώνονται. Αυτό το γεγονός είναι δυνατό να οδηγήσει σε αναπόφευκτες επιπτώσεις στην υγεία, δηλώνει η Δρ. Kristin Aunan, συντονίστρια του έργου EXHAUSTION.

Διαβάστε ολόκληρο το Δελτίο Τύπου εδώ.