Αποτελέσματα από το RECAP Policy Session

Αποτελέσματα από το RECAP Policy Session

Η ομάδα έργου του RECAP, σε συνεργασία με το Research Executive Agency (REA), διοργάνωσε την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017 στις εγκαταστάσεις της REA στις Βρυξέλλες συνάντηση εργασίας με τίτλο Policy Session. Στη συνάντηση ήταν προσκεκλημένοι εκπρόσωποι από το DG AGRI, το DG GROW, και το DG CNCT, καθώς επίσης και του European Space Agency (ESA).

Στο πλαίσιο της συνάντησης παρουσιάστηκε το έργο RECAP, ενώ απώτεροι στόχοι ήταν:

  • Η ενημέρωση των εμπλεκόμενων στην εφαρμογή και παρακολούθηση της ΚΓΠ για το RECAP και τις υπηρεσίες που προσφέρει.
  • Η αναζήτηση άλλων παρόμοιων πρωτοβουλιών που συμπληρώνουν τις υπηρεσίες του RECAP με σκοπό την ανάπτυξη συνεργιών.
  • Η συζήτηση σχετικά με το μέλλον της ΚΓΠ.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν συνολικά 17 εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίοι εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για το έργο και συμμετείχαν ενεργά στην εποικοδομητική συζήτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα του έργου https://www.recap-h2020.eu/