Παρακάτω θα βρείτε σε μορφή pdf τους ισολογισμούς της εταιρείας ΔΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ: