Μελέτες

2007
Μελέτη Διάθεσης Αποβλήτων

Μελέτη διάθεσης αστικών λυμάτων της Διασυνοριακής Ελεύθερης Βιομηχανικής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΔΕΒΖΟΣ Α.Ε.), στο Ορμένιο Έβρου, ισοδύναμου πληθυσμού 300 ατόμων, με την μέθοδο των τεχνητών υγροτόπων.

Πελάτης: Δ.Ε.Β.Ζ.Ο.Σ. Α.Ε.

2006
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού στην Υδρούσα Φλώρινας

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ) στην Υδρούσα Φλώρινας.

Πελάτης: ALPHA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε

2005
Συμπληρωματική Μελέτη Επικινδυνότητας (SEVESSO II) της βιομηχανίας παρασκευής φυτοφαρμάκων, Ταξινόμηση Χημικών Ουσιών – Σήμανση.

Συμπληρωματική Μελέτη Επικινδυνότητας (SEVESSO II) της βιομηχανίας παρασκευής φυτοφαρμάκων AGROTECHNICA ΟΒΕΕ, Ταξινόμηση Χημικών Ουσιών - Σήμανση

Πελάτης: AGROTECHNICA O.B.E.E.

2003
Ανάπτυξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για την αντιμετώπιση της Ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Θεσσαλονίκη

Ανάπτυξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για την αντιμετώπιση της Ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Θεσσαλονίκη

Πελάτης: ΥΠΕΧΩΔΕ

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Έργα περιβαλλοντικής πληροφορικής