Μελέτες

2009
Σύστημα διαχείρισης νερών, εδαφών και οικοσυστημάτων Κάρλας

Η μελέτη για το Σύστημα διαχείρισης νερών, εδαφών και οικοσυστημάτων Κάρλας εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Έργου επαναδημιουργίας της λίμνης Κάρλας, όπως έχει ενταχθεί στο Μέτρο 8.2 του ΕΠΠΕΡ Περιβάλλον 2000 - 2006. Το σύστημα διαχείρισης νερών αποτελείται αφενός από βάσεις δεδομένων και εξειδικευμένο λογισμικό προσομοίωσης με την υποστήριξη Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος κι αφετέρου από αναλυτικά πλαίσια προτάσεων διαχείρισης (σενάρια). 

Πελάτης: ΥΠΕΧΩΔΕ

Συνεργάτες: ENVECO Α.Ε. , ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤ.,ΤΑΚΑΒΑΚΟΓΛΟΥ Β., ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ ΗΛ.
2008
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Επιπτώσεις στην Ατμόσφαιρα) των Κρατικών Αερολιμένων Πάρου, Νάξου και Λέρου με χρήση αριθμητικού μοντέλου εκτίμησης και πρόβλεψης της ποιότητας της ατμόσφαιρας (EDMS).

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Επιπτώσεις στην Ατμόσφαιρα) των Κρατικών Αερολιμένων Πάρου, Νάξου και Λέρου με χρήση αριθμητικού μοντέλου εκτίμησης και πρόβλεψης της ποιότητας της ατμόσφαιρας (EDMS).

Πελάτης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τουριστικού καταλύματος πέντε (5) αστέρων, στην νήσο Φολέγανδρο.

Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τουριστικού καταλύματος πέντε (5) αστέρων, στην νήσο Φολέγανδρο.

Πελάτης: AMAYA GROUP Μ.Ε.Π.Ε.

Περιβαλλοντική Έκθεση για την κατασκευή και λειτουργία Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης κλειστής νοσηλείας, 60 κλινών, στον Ν. Σερρών

Περιβαλλοντική Έκθεση για την κατασκευή και λειτουργία Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης κλειστής νοσηλείας, 60 κλινών, στον Ν. Σερρών

Πελάτης: Μ.Μ.Τ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΡΓΩΝ

2007
ΠΓΔΜ-ΕΛΛΑΔΑ: «Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης και κατάρτιση προτάσεων στην διασυνοριακή περιοχή στον τομέα του περιβάλλοντος»

Το έργο διενεργήθηκε στα πλαίσια του INTERREG IIIA Ελλάδα - ΠΓΔΜ «Δίκτυο γνώσης και διάχυσης πληροφόρησης εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων στον τομέα του περιβάλλοντος, για τη διαμόρφωση κοινού πλαισίου συνεργασίας, για την εναρμόνιση με την Κοινοτική Νομοθεσία και τη μεταφορά τεχνογνωσίας»

Το έργο εστιάζεται στην διερεύνηση της υπάρχουσας κατάστασης σε θεσμικό επίπεδο (εναρμόνιση με Ε.Ε., Κοινοτική νομοθεσία και Κανονισμούς, πρόοδος στα πλαίσια του Stabilisation and Association Agreement της ΠΓΔΜ με την Ε.Ε.) και τη δημιουργία κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Πελάτης: Ι.Τ.ΧΗ.Δ. - Ε.Κ.Ε.Τ.Α.

Περιβαλλοντική έκθεση της κατασκευής και λειτουγίας σταθμού ασύρματης επικοινωνίας "ειδικού ραδιοδικτύου" στον Δ. Χορτιάτη του Ν. Θεσ-νίκης.

Περιβαλλοντική έκθεση της κατασκευής και λειτουγίας σταθμού ασύρματης επικοινωνίας "ειδικού ραδιοδικτύου" στον Δ. Χορτιάτη του Ν. Θεσ-νίκης.

Πελάτης: ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ " Ο ΕΡΜΗΣ"

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Έργα περιβαλλοντικής πληροφορικής