Μελέτες

2010
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Μελέτη Διάθεσης Αποβλήτων Τουριστικού Καταλύματος στον Ν. Θεσσαλονίκης

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Μελέτη Διάθεσης Αποβλήτων για την εγκατάσταση και λειτουργία τουριστικού καταλύματος (ξενοδοχείου) στον Δ. Λαχανά του Ν. Θεσσαλονίκης.

Πελάτης: ΚΤΗΜΑ ΛΙΚΝΟ

Μελέτη Ταξινόμησης & Επισήμανσης απορρυπαντικών προϊόντων για Καταχώρηση στο ΓΧΚ

Εκπόνηση Μελέτης Ταξινόμησης και Επισήμανσης για τις ανάγκες καταχώρησης προϊόντων της BIOGLANZ στο Μητρώο Απορρυπαντικών & Καθαριστικών Προϊόντων, της Διεύθυνσης Πρώτων Υλών και Βιομηχανικών Προϊόντων του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ).

Πελάτης: BIOGLANZ (Ι.Λ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ)

Υπηρεσίες ειδικού επιστήμονα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ), για την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg IVC SHARP «Sustainable Hydro Assessment and Groundwater Recharge Projects»

Η  έργο SHARP επικεντρώνεται στην ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με καινοτόμες τεχνικές για την προστασία των υπόγειων υδάτινων πόρων στις οκτώ περιφέρειες-εταίρους. Οι υπηρεσίες που παρέχονται στην ΠΔΜ περιλαμβάνουν την εφαρμογή των δράσεων, μελετών και τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις των διαπεριφερειακών συναντήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος SHARP.

Πελάτης: ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Συνεργάτες: ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.
2009
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εγκατάσταση και λείτουργίας Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΜΥΗΣ).

Εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εγκατάσταση και λειτουργία Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΜΥΗΣ), ισχύος 0,95 και 0,99 MW στον Ν.Φθιώτιδας και τον Ν. Τρικάλων αντίστοιχα.

Πελάτης: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E.

Προμελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την χωροθέτηση συνολικά δεκάδων Εγκαταστάσεων Ηλεκτροπαραγωγής από Φωτοβολταϊκά Τόξα σε περιαστικές και αγροτικές περιοχές της επικράτειας.

Προμελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την χωροθέτηση δεκάδων Εγκαταστάσεων Ηλεκτροπαραγωγής από Φωτοβολταϊκά Τόξα, σε περιαστικές και αγροτικές περιοχές της επικράτειας. Οι μελέτες εκπονήθηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Νόμου περί Α.Π.Ε.

Πελάτης: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Έργα περιβαλλοντικής πληροφορικής