Έργα περιβαλλοντικής πληροφορικής

2009
Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος και εφαρμογών πληροφοριακού συστήματoς διαχείρισης Εθνικού Δικτύου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Tο έργο αφορά την Ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την διαχείριση του εθνικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Πελάτης: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΕΣΕ) ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΔΔΕ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΚΜ)

Συνεργάτες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
Αυτοματοποίηση συστήματος αρχειοθέτησης και εκσυγχρονισμός διαδικασιών εκμετάλλευσης των μετεωρολογικών δεδομένων της ΕΜΥ

Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την αρχειοθέτηση και την στατιστική αξιοποίηση των μετεωρολογικών δεδομένων  της ΕΜΥ

Πελάτης: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Α.Ε

Συνεργάτες: SINGULAR LOGIC INTEGRATOR A.E.
2008
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓIA ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ

Ανάπτυξη μιας βάσης δεδομένων για την οργάνωση των δεδομένων που αφορούν τις αναλύσεις ποιότητας υδάτων που πραγματοποιούνται στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας.

Πελάτης: ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Συνεργάτες: ΛΔΚ Σύμβουλοι Τεχνικών και Αναπτυξιακών Έργων
Παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη του πυρήνα και των σχετικών εφαρμογών στον κόμβο διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ

Αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη λογισμικού, η δοκιμαστική λειτουργία ενός πληροφοριακού συστήματος για την υποστήριξη του Ε.Κ.Ε.Τ.Α./Ι.ΜΕΤ.

Πελάτης: Ι.ΜΕΤ. - Ε.Κ.Ε.Τ.Α.

Ολοκληρωμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης Υδάτινων Όγκων του Νομού Κιλκίς με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

Σύστημα  παρακολούθησης  υδάτινων όγκων του Νόμού Κιλκίς, με σκοπό την καλύτερη διαχείριση της προστασίας του περιβάλλοντος και τη δημιουργία Συγκοινωνιακής Πύλης στο Ν. Κιλκίς για την εξυπηρέτηση πολιτών

Πελάτης: ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΙΛΚΙΣ

Συνεργάτες: EUROPROPOSAL Α.Ε.

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Μελέτες