Τίτλος έργου
Συλλογή και ανάλυση στοιχείων λειτουργίας λιμένων Θεσσαλονίκης και Πάτρας και διερεύνηση των αναγκών των παραγωγικών συντελεστών και παρόχων μεταφορικού έργου των περιοχών επιρροής των λιμένων
Κατηγορία
Περιβαλλοντικός σχεδιασμός
Έτος
Πελάτης
2011
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
-
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
DRAXIS
Ελλάδα
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
01/07/2011
31/10/2011
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ολοκληρωμένο
-
Αναλυτική περιγραφή έργου

Μελέτη αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων επιλεγμένων διαδρόμων συνδυασμένων μεταφορών στην περιοχή επιρροής του λιμένα Θεσσαλονίκης και ανάλυση περιβαλλοντικών περιορισμών που εμποδίζουν την ανάπτυξη του λιμένα της Θεσσαλονίκης.
Μελέτη αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων επιλεγμένων διαδρόμων συνδυασμένων μεταφορών στην περιοχή επιρροής του λιμένα Πάτρας και ανάλυση περιβαλλοντικών περιορισμών που εμποδίζουν την ανάπτυξη του λιμένα της Πάτρας.

Υπηρεσίες που παρείχαμε
Σχετικά αρχεία