Τίτλος έργου
Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμού για την παρακολούθηση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων σε επιλεγμένες θέσεις στην λεκάνη απορροής του ποταμού Νέστου
Κατηγορία
Περιβαλλοντική Πληροφορική
Έτος
Πελάτης
2012
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
100%
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
DRAXIS
Ελλάδα
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
26/07/2012
26/11/2012
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ολοκληρωμένο
-
Αναλυτική περιγραφή έργου
Υπηρεσίες που παρείχαμε

Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμού για την παρακολούθηση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων σε επιλεγμένες θέσεις στην λεκάνη απορροής του ποταμού Νέστου.

Σχετικά αρχεία