Τίτλος έργου
Περιβαλλοντικές Εκθέσεις σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας σε αγροτικές και αστικές περιοχές.
Κατηγορία
Περιβαλλοντικός σχεδιασμός
Έτος
Πελάτης
2011
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
100%
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
DRAXIS
Ελλάδα
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
02/01/2011
31/12/2011
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ενεργό
-
Αναλυτική περιγραφή έργου

Περιβαλλοντικές Εκθέσεις και Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εγκατάσταση και λειτουργία νέων σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας σε αγροτικές και αστικές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας

Υπηρεσίες που παρείχαμε

Εκπόνηση και Παρακολούθηση Περιβαλλοντικών Μελετών.

Σχετικά αρχεία