Τίτλος έργου
Μελέτη Ταξινόμησης & Επισήμανσης απορρυπαντικών προϊόντων για Καταχώρηση στο ΓΧΚ
Κατηγορία
Περιβαλλοντικός σχεδιασμός
Έτος
Πελάτης
2011
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
-
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
DRAXIS
Ελλάδα
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
28/02/2011
28/03/2011
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ολοκληρωμένο
-
Αναλυτική περιγραφή έργου

Εκπόνηση Μελέτης Ταξινόμησης και Επισήμανσης για τις ανάγκες καταχώρησης απορρυπαντικού προϊόντος της FAZAKIS IMPORTS Α.Ε. στο Μητρώο Απορρυπαντικών & Καθαριστικών Προϊόντων, της Διεύθυνσης Πρώτων Υλών και Βιομηχανικών Προϊόντων του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ).

Υπηρεσίες που παρείχαμε

Εκπόνηση Μελέτης Ταξινόμησης και Επισήμανσης, Προετοιμασία φακέλου καταχώρησης προϊόντος

Σχετικά αρχεία