Προσωπικό


Τεκές Σταύρος - Υπεύθυνος Έργων Πληροφορικής Περιβάλλοντος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ με Master στα Προηγμένα Υπολογιστικά Συστήματα. Έχει εκτενή εμπειρία στην ανάλυση, σχεδιασμό και υλοποίηση πληροφορικών συστημάτων, με εξειδίκευση στα συστήματα πολλαπλών επιπέδων (multi-tier), βάσεις δεδομένων σε internet και desktop εφαρμογές. Έχει συντονίσει, επιβλέψει και συμμετάσχει σε πολλά έργα πληροφορικής. Τα τελευταία πέντε χρόνια εργάζεται στην εταιρία ως σύμβουλος πληροφορικής με  βασικές αρμοδιότητες τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων, την ανάπτυξη λογισμικού, αρχιτεκτονική συστημάτων και τέλος την ανάλυση και σχεδιασμό πληροφορικών συστημάτων.


Email: stavros [at] draxis.gr
Τεκές Σταύρος

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Πρόσφατα έργα