Προσωπικό


Πεκάκης Παντελής - Υπεύθυνος Περιβαλλοντικών Μελετών

Μηχανικός Περιβάλλοντος με εμπειρία σε τεχνολογίες περιβάλλοντος, καθώς και σε συμβουλευτική και μελετητική δραστηριότητα σε περιβαλλοντικά θέματα. Στην Εταιρεία  απασχολείται ως Μηχανικός Περιβάλλοντος, σύμβουλος νέων τεχνολογιών περιβάλλοντος με αντικείμενο την εκπόνηση Περιβαλλοντικών Μελετών (Μ.Π.Ε, Π.Π.Ε κ.α) και είναι Υπεύθυνος για τη διατήρηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001:2004).


Email: pekakis [at] draxis.gr
Πεκάκης Παντελής

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Πρόσφατα έργα