Προσωπικό


Τσιούτσια Ιφιγένεια – Μαρία - Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Πτυχιούχος του τμήματος Πληροφορικής και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Πληροφορική και Διοίκηση, του Α.Π.Θ. Έχει ασχοληθεί με τα Ευρωπαϊκά Έργα Καινοτομίας & Τεχνολογίας. Στην εταιρία εργάζεται ως Σύμβουλος ερευνητικών προτάσεων, συμμετέχοντας στην υλοποίηση και διαχείριση Ευρωπαϊκών και εθνικών έργων. 


Email: iftsioutsia [at] draxis.gr
Τσιούτσια Ιφιγένεια – Μαρία

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Πρόσφατα έργα