Προσωπικό


Κωτσόπουλος Στυλιανός - Senior Researcher Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Έργα

Ο κ. Στυλιανός Κωτσόπουλος είναι Γεωπόνος κατεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής, απόφοιτος της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ. και κάτοχος Μ.Δ.Ε. Γεωργικής Μηχανικής και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων. Στην εταιρία απασχολείται ως Senior Researcher στην υλοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων.


Email: skotsop [at] draxis.gr
Κωτσόπουλος Στυλιανός

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Πρόσφατα έργα