Προσωπικό


Ξενίδης Λάζαρος - Ερευνητής

Περιβαλλοντολόγος απόφοιτος Πανεπιστημίου Αιγαίου, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης, Ολλανδία (MSc. in Global Change and Ecosystems). Διαθέτει πολυετή ερευνητική εμπειρία σε θέματα προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος και προστατευόμενων περιοχών. Στην εταιρία απασχολείται ως ερευνητής, συμμετέχοντας στην συγγραφή ερευνητικών προτάσεων, και στην υλοποίηση και διαχείριση των Ευρωπαϊκών και εθνικών έργων.


Email: lxenidis [at] draxis.gr
Ξενίδης Λάζαρος

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Πρόσφατα έργα