Προσωπικό


Συροπούλου Παναγιώτα - Ερευνήτρια

Φυσικός και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Φυσική Περιβάλλοντος, του Α.Π.Θ. Έχει ασχοληθεί με τη διαχείριση περιβαλλοντικών προβλημάτων, τη μελέτη της ποιότητας του αέρα και τις επιπτώσεις στην υγεία. Στην εταιρία απασχολείται ως ερευνήτρια, συμμετέχοντας στην κατάθεση ερευνητικών προτάσεων, και στην υλοποίηση και διαχείριση των Ευρωπαϊκών και εθνικών έργων. 


Email: syropoulou.p [at] draxis.gr
Συροπούλου Παναγιώτα

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Πρόσφατα έργα