Προσωπικό


Κερατίδης Χριστόδουλος - Σύμβουλος Ερευνητικών Έργων

Χημικός Μηχανικός και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Μηχανική Περιβάλλοντος. Έχει σημαντική εμπειρία στην υποβολή προτάσεων και υλοποίηση έργων σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα Έρευνας & Ανάπτυξης και υποστήριξης της Καινοτομίας. Στην εταιρία απασχολείται ως Σύμβουλος Ερευνητικών Έργων.


Email: keratidis.ch [at] draxis.gr
Κερατίδης Χριστόδουλος

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Πρόσφατα έργα